Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Vydávame už 64. ročník  
etnologického vedeckého časopisu
Slovenský národopis

Ústav etnológie SAV
má vyše
60-ročnú históriu

Vytvorili sme
elektronickú encyklopédiu
o ľudovej kultúre

3.-4.6. 2016 sa uskutoční v SĽUK-u Folk Expo, na ktorom vystúpia viacerí pracovníci/pracovníčky z ÚEt SAV so svojimi publikáciami, ako aj so Slovenským národopisom. Viac informácií TU.

Naši kolegovia Monika Vrzgulová a Peter Salner sa v uplynulých týždňoch zúčastnili viacerých podujatí a mediálnych vystúpení, venovaných ukončeniu 2. svetovej vojny. Viac informácií nájdete TU.

Správu od Katky Rabatinovej zo semináru 6th Copernicus Graduate School Seminar, ktorý viedli Tatiana Podolinská a Tomáš Hrustič, si môžete prečítať TU

24.5. 2016 o 10:00 sa bude v zasadačke Filozofického ústavu SAV na 4. poschodí konať výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky ÚEt SAV. Viac informácií nájdete TU.

Záznam z minulotýždňovej diskusie o extrémizme so študentami v Brezne, na ktorej sa zúčastnila Monika Vrzgulová, si môžete pozrieť na webe .týždňa TU

Projekty

Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom

2010 - 2012

V rokoch 2010–2012 sa kolektív pracovníkov ÚEt SAV podieľal na tvorbe elektronickej encyklopédie Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, ktorá je dostupná online TU.

Nálepka „Róm“ – emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady

2015 – 2018

Label „Roma“ – emic and ethic reflections and social impact
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0099/15
Meno zodpovednej riešiteľky: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Migrácie a kultúrne interakcie (bulharsko-slovenské paralely)

2015 - 2017

Migrations and Cultural Interactions (Bulgarian-Slovak parallels)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.

Publikácie

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra - LUTHER, Daniel (Eds.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2013. 148/97 s. ISBN 978-80-88997-52-8. 

 

Slovenský národopis 1/2016

Hlavné príspevky SN1/2016 sú o regionálnom povedomí a identite regiónov na severnom Slovensku (Richard Nikischer), o reflexii verejného používania maďarčiny v Bratislave (Lucia Satinská) a o postojoch k národnej hrdosti (Vladimír Krivý).
 

Život olašských žien

ŠUSTEROVÁ, Ivana: Život olašských žien. Bratislava: Veda, 2015. 168 s. ISBN 978-80-224-1490-6.