Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Ústav etnológie SAV
má vyše
60-ročnú históriu

Vydávame už 62. ročník  
etnologického vedeckého časopisu
Slovenský národopis

Na konferencii GLS 2014, ktorej organizátorom bol ÚEt SAV, sa stretlo 130 expertov z niekoľkých kontinentov. Viac o konferencii nájdete TU a TU

ÚEt SAV spoluorganizuje v dňoch 11.-13.9. svetový kongres medzinárodnej Spoločnosti pre rómske štúdiá (Gypsy Lore Society). Viac nájdete TU

Tomáš Hrustič v rozhovore pre Rómske mediálne centrum hovorí o limitoch vzdelania pre starostov a primátorov. Rozhovor si môžete prečítať TU. 

Dňa 1.8.2014 o 16.00 hod sa uskutoční pietny akt pri príležitosti konania Pamätného dňa Holokaustu. Viac informácií a pozvánku nájdete TU.

Zverejnili sme program konferencie Gypsy Lore Society on Romani Studies 2014. Informácie o registrácii a viac detailov ku konferencii nájdete TU.

Projekty

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien

2014 – 2017

VEGA projekt - Family histories. Intergenerational Transfer of Representation of Political and Social Changes.
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad)

2014 – 2016

VEGA projekt - Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view)
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo

2014 – 2016

VEGA projekt - Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view)
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

Publikácie

Slovenský národopis 2014/2

Na svete je nové číslo Slovenského národopisu, tentoraz venované folkloristike a vydané v anglickom jazyku. V ôsmich príspevkoch zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Slovinska sa dozviete odpoveď na otázku What´s Up Folklore?

Slovenský národopis 2013/5

Piate vydanie Slovenského národopisu v roku 2013 bolo venované desiatemu výročiu prijatia Dohovoru UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a vyšlo v spolupráci s CTĽK.

Slovenský národopis 2013/4

Posledné číslo SN v roku 2013 obsahuje niekoľko veľmi kvalitných štúdií s dvomi základnými témami, ktoré pripravili hosťujúci editori.