Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Vydávame už 62. ročník  
etnologického vedeckého časopisu
Slovenský národopis

Ústav etnológie SAV
má vyše
60-ročnú históriu

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Vyšla nová kniha Zory Vanovičovej Autorita symbolu. Venuje sa reflexii historických osobností spätých so vznikom a existenciou ČSR. Viac info TU.

Soňa G. Lutherová bude diskutovať v rámci stretnutia Urban Art Session venovanému skrášľovaniu seba samého a priestorov, v ktorých žijeme. Viac TU.

V utorok 9.12.2014 sa o 17. hod v Galérii Úľuv v Bratislave uskutoční slávnostný krst novej publikácie Oľgy Danglovej "Modrotlač na Slovensku".

M. Hlinčíková bola jednou z diskutujúcich v relácii Živé mesto na RádiuFM. Program sa venoval téme migrácie. Záznam nájdete TU.

Načo je dobré skúmať našu a iné kultúry? Vo vedeckej kaviarni SAVinci 2.12.2014 o tom hovorila riaditeľka ÚEt SAV Tatiana Podolinská. Viac info TU.

Projekty

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien

2014 – 2017

VEGA projekt - Family histories. Intergenerational Transfer of Representation of Political and Social Changes.
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad)

2014 – 2016

VEGA projekt - Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view)
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo

2014 – 2016

VEGA projekt - Continuity and Discontinuity in Ethnological Research Regarding Intangible Cultural Heritage
Meno zodpovedného riešiteľa: Eva Krekovičová, doc., PhDr., DrSc.

Publikácie

Autorita symbolu

VANOVIČOVÁ, Z.: Autorita symbolu. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2014, 119 s., ISBN 978-80-970975-2-3.

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia

BITUŠÍKOVÁ, A. - LUTHER, D. (Ed.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2013, ISBN 978-80-88997-52-8. 

Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.

KREKOVIČOVÁ, E. - POTANČOK, V. (Ed.): Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc. Bratislava. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Eterna Press 2013, 56 s. ISBN 978-80-969259-7-1