Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Ústav etnológie SAV
má vyše
60-ročnú históriu

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Vydávame už 63. ročník  
etnologického vedeckého časopisu
Slovenský národopis

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Miroslava Hlinčíková z ÚEt SAV sa vyjadruje pre Denník N k téme vietnamských migrantov na Slovensku. Čítajte TU.

Prečítajte si rozhovor s doktorandkou ÚEt SAV Ivanou Šusterovou o jej výskume v Nitre s olašskými Rómami. Rozhovor nájdete TU.

ÚEt SAV Vás vyzýva na prihlasovanie príspevkov na konferenciu Občianske aktivity a angažovaný výskum. Viac informácii TU.

NOVÉ ČÍSLO SLOVENSKÉHO NÁRODOPISU 2015/2. Letné číslo nájdete k stiahnutiu TU.

Vyhlásili sme výzvu na publikovanie v časopise Slovenský národopis 2/2016 na tému ALTERNATIVE SOURCES OF FOOD IN THE POST-POSTMODERN AGE. Viac info TU.

Projekty

Nálepka „Róm“ – emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady

2015 – 2018

Label „Roma“ – itsemic and ethic relfections and socialimpact
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0099/15
Meno zodpovednej riešiteľky: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien

2014 – 2017

VEGA projekt - Family histories. Intergenerational Transfer of Representation of Political and Social Changes.
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku

2014 – 2016

VEGA projekt - Ritual behaviour as a stretegic tool for group identification: the social and cultural contexts of contemporary holidays in Slovakia
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Katarína Popelková, PhDr. CSc.

Publikácie

Slovenský národopis 1998/4

V prezentovanom čísle Slovenského náodopisu sú  online sprístupnené iba publikácie pracovníkov Ústavu etnológie SAV (v obsahu farebne odlíšené).

Slovenský národopis 1998/3

V prezentovanom čísle Slovenského náodopisu sú  online sprístupnené iba publikácie pracovníkov Ústavu etnológie SAV (v obsahu farebne odlíšené).

Slovenský národopis 1998/2

V prezentovanom čísle Slovenského náodopisu sú  online sprístupnené iba publikácie pracovníkov Ústavu etnológie SAV (v obsahu farebne odlíšené).