Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Ústav etnológie SAV
má vyše
60-ročnú históriu

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Vydávame už 62. ročník  
etnologického vedeckého časopisu
Slovenský národopis

Vyšla nová publikácia Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia - prístupná online TU.

Riaditeľka ÚEt SAV týmto vyslovuje mimoriadne poďakovanie členom organizačného tímu vedeckej konferencie Gypsy Lore Society. Viac informácií TU.

Nové číslo Slovenského národopisu sa venuje téme 
rituálneho správania sa v kontexte súčasných sviatkov na Slovensku. Viac TU.

Literárny fond udelil Petrovi Slavkovskému Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 za dielo Slovenský roľník. Viac info TU.

V utorok 7.10. 2014 sa v zasadačke FÚ SAV, č. 94 uskutočnia o 9:00 hod a 11:00 hod obhajoby Moniky Sirkovskej a Táni Grauzelovej.  

Projekty

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien

2014 – 2017

VEGA projekt - Family histories. Intergenerational Transfer of Representation of Political and Social Changes.
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.

Kultúrne dedičstvo Slovenska: materiálna produkcia, sociálne súvislosti

2014 – 2016

VEGA projekt - Cultural heritage of Slovakia: material and production, social relations
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Juraj Zajonc, PhDr. CSc.

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku

2014 – 2016

VEGA projekt - Ritual behaviour as a stretegic tool for group identification: the social and cultural contexts of contemporary holidays in Slovakia
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Katarína Popelková, PhDr. CSc.

Publikácie

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia

BITUŠÍKOVÁ, A. - LUTHER, D. (Ed.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2013, ISBN 978-80-88997-52-8. 

Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.

KREKOVIČOVÁ, E. - POTANČOK, V. (Ed.): Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc. Bratislava. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Eterna Press 2013, 56 s. ISBN 978-80-969259-7-1
 

Slovenský národopis 2014/3

Jesenné číslo Slovenského národopisu je tentoraz venované spoločnej téme 
rituálneho správania sa v kontexte súčasných sviatkov na Slovensku, ktorú pripravil autorský tím pod vedením hosťujúcej redaktorky K. Popelkovej.