Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Vydávame už 63. ročník  
etnologického vedeckého časopisu
Slovenský národopis

Ústav etnológie SAV
má vyše
60-ročnú históriu

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Diskusia "FolkloRoviny" o úlohe alkoholu v živote ľudu v minulosti už 19.5.2015 s Rastislavou Stoličnou, Evou Krekovičovou a Jánom Blahom. Viac TU.

Ľubica Voľanská a Tatiana Bužeková zastupovali Slovensko na stretnutí COST Action IS1402: Ageism from a multinational, interdisciplinary perspective v Dubline. Viac info TU.

Súčasťou festivalu [fjúžn] bola 29.4.2015 diskusia o integrácii migrantov na Slovensku. Jednou z diskutujúcich bola aj Miroslava Hlinčíková. Viac TU.

Peter Salner získal cenu primátora Bratislavy za prácu v prospech židovskej komunity a za prínos v oblasti tolerancie a porozumenia medzi ľuďmi. Viac TU.

Prečítajte si rozhovor s Katarínou Popelkovou o tom, čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku. Rozhovor vyšiel vo víkendovom vydaní Pravdy. Viac TU.

Projekty

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien

2014 – 2017

VEGA projekt - Family histories. Intergenerational Transfer of Representation of Political and Social Changes.
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad)

2014 – 2016

VEGA projekt - Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view)
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo

2014 – 2016

VEGA projekt - Continuity and Discontinuity in Ethnological Research Regarding Intangible Cultural Heritage
Meno zodpovedného riešiteľa: Eva Krekovičová, doc., PhDr., DrSc.

Publikácie

Slovenský národopis 2015/1

Prvé číslo Slovenského národopisu v roku 2015 prináša tri zaujímavé články: z oblasti komparatívnej folkloristiky (od Józsefa Liszku), o kooperácii roľníkov v Srbsku (Martin Hulín), aj o kognitívnych základoch postupov proti urieknutiu (Jana Melúchová).

S nošou za industrializáciou krajiny

SLAVKOVSKÝ, P.: S nošou za industrializáciou krajiny. Bratislava: VEDA, 129 s. ISBN 978-80-224-1398-5

Slovenský národopis 1953–2002. Bibliografia

ZAJONC, J. - MÉSZÁROSOVÁ, M. - KOSTOVSKÁ, I.: Slovenský národopis 1953 - 2002. Bibliografia. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2013.