Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Ústav etnológie SAV
má vyše
60-ročnú históriu

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Vydávame už 62. ročník  
etnologického vedeckého časopisu
Slovenský národopis

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Pozývame Vás na prednášku pracovníkov Centra orální historie z Ústavu soudobých dějin AV ČR dňa 4.12.2014. Viac info TU.

Načo je dobré skúmať našu a iné kultúry? Vo vedeckej kaviarni SAVinci 2.12.2014 bude o tom hovoriť riaditeľka ÚEt SAV Tatiana Podolinská. Viac info TU.

Kolektívu autorov publikácie Žili sme v socializme I. bola Národopisnou spoločnosťou pri SAV udelená cena v kategórii "Publikácia" . Viac info TU.

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku Vás v dňoch 11.-12.11.2014 pozývame na prednášky s názvom HUMORITY (Humor a minority). Viac info TU.

ÚEt SAV Vás pozýva na konferenciu Podoby antisemitizmu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. storočí. Viac info a program nájdete TU.

Projekty

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien

2014 – 2017

VEGA projekt - Family histories. Intergenerational Transfer of Representation of Political and Social Changes.
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad)

2014 – 2016

VEGA projekt - Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view)
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo

2014 – 2016

VEGA projekt - Continuity and Discontinuity in Ethnological Research Regarding Intangible Cultural Heritage
Meno zodpovedného riešiteľa: Eva Krekovičová, doc., PhDr., DrSc.

Publikácie

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia

BITUŠÍKOVÁ, A. - LUTHER, D. (Ed.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2013, ISBN 978-80-88997-52-8. 

Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc.

KREKOVIČOVÁ, E. - POTANČOK, V. (Ed.): Personálna bibliografia PhDr. Sone Burlasovej, DrSc. Bratislava. Bratislava: Ústav etnológie SAV, Eterna Press 2013, 56 s. ISBN 978-80-969259-7-1
 

Slovenský národopis 2014/3

Jesenné číslo Slovenského národopisu je tentoraz venované spoločnej téme 
rituálneho správania sa v kontexte súčasných sviatkov na Slovensku, ktorú pripravil autorský tím pod vedením hosťujúcej redaktorky K. Popelkovej.