Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1371 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1372 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Vydávame už 67. ročník  
etnologického vedeckého časopisu
Slovenský národopis

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
má vyše 70-ročnú históriu

Vytvorili sme
elektronickú encyklopédiu
o ľudovej kultúre

Náš ústav organizuje panel Roma/Gypsy Churches as religious, social and cultural innovation na konferencii Gypsy Lore Society 2019. Viac TU 

V dňoch 24.-25. 1. 2019 sa v Belehrade konalo pravidelné nadnárodné stretnutie partnerov zapojených v projekte DRIM. Čítajte TU

V dňoch 13.-14. 6. sa bude konať konferencia Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology. Výzvu nájdete TU

V utorok 5.2. sa bude konať odborný seminár s Janou Noskovou z EÚ AVČR, o projekte Vzpomínky na nucenou migraci po 2. světové válce.  Viac TU

Náša riaditeľka Tatiana Zachar Podolinská opäť debatovala v relácii RTVS Silná zostava. Tentoraz na tému veda na Slovensku. Pozrite TU

Projekty

Kolektívne rituály ako nástroj kolektívnej regulácie

2019 - 2022

Collective Rituals as a tool of social regulation
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vladimír Bahna, PhD.
Číslo projektu: VEGA č. 2/0102/19
 

Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)

2019 - 2022

Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD. 
Evidenčné číslo projektu: VEGA č. 2/0060/19

Folklór, folkloristika a ideológia.

2019 - 2022

Folklore, folkloristics and ideology
Nositeľ projektu: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0107/19

Publikácie

GLOBE IN MOTION. PATTERNS OF INTERNATIONAL MIGRATION: SIMILARITIES AND DIFFERENCES

Boris Divinský - Tatiana Zachar Podolinská et al., Globe in Motion: Patterns of international migration: Similarities and Differences. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2018, s. 216, Etnologické štúdie, 34, ISBN: 978-80-970975-7-8

Bratislava Česko-Slovenská: putovanie z monarchie do Slovenského štátu

LUTHER, Daniel: Bratislava Česko-Slovenská: putovanie z monarchie do Slovenského štátu. Bratislava: Marenčin PT, 2018. 152 s. Etnologické štúdie 35. ISBN 978-80-569-0146-5

Piesne a etnická identifikácia Slovákov v Maďarsku: výskum z obdobia 1991-2017

KREKOVIČOVÁ, Eva: Piesne a etnická identifikácia Slovákov v Maďarsku: výskum z obdobia 1991-2017. Bratislava: VEDA 2018. 264 s. Etnologické štúdie 33. ISBN 978-80-224-1698-6.