Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Ústav etnológie SAV
má vyše
60-ročnú históriu

Vytvorili sme
elektronickú encyklopédiu
o ľudovej kultúre

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Vydávame už 63. ročník  
etnologického vedeckého časopisu
Slovenský národopis

O.z. In Minorita Vás pozýva 27.1.2016 o 11:00 do Goethe Institut na prezentáciu novej knihy Arneho Manna a Zuzany Kumanovej Nové poznatky o holocauste Rómov na Slovensku. 

Mirka Hlinčíková je spoluautorkou štúdie v aktuálnom čísle Menšinovej politiky na Slovensku (vydal CVEK). Text si môžete prečítať TU.

Pre magazín HN rozprávala o stravovaní v (post)socializme Rastislava Stoličná. Viac informácií aj samotný článok nájdete TU.

Slovenský národopis 3/2016 sa bude venovať téme Aktuálnych metodologických prístupov a tém v etnologickom a antropologickom bádaní. Deadline na abstrakty aj ďalšie informácie nájdete TU.

Peter Salner vystúpi 26.1. 2016 o 18:00 v Maďarskom Inštitúte na Palisádach č.54 s prednáškou o kaviarňach starej Bratislavy. Srdečne Vás pozývame! 

Projekty

Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom

2010 - 2012

V rokoch 2010–2012 sa kolektív pracovníkov ÚEt SAV podieľal na tvorbe elektronickej encyklopédie Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, ktorá je dostupná online TU.

Nálepka „Róm“ – emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady

2015 – 2018

Label „Roma“ – itsemic and ethic reflections and social impact
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0099/15
Meno zodpovednej riešiteľky: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien

2014 – 2017

VEGA projekt - Family histories. Intergenerational Transfer of Representation of Political and Social Changes.
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.

Publikácie

Naratívne piesne o zbojníkoch: príspevok k porovnávaciemu štúdiu

BURLASOVÁ, Soňa. Naratívne piesne o zbojníkoch: príspevok k porovnávaciemu štúdiu. Editorka a jazyková redakcia: Eva Krekovičová.  Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2015. 118 s. Etnologické štúdie 22. ISBN 978-80-970975-4-7.

Slovenský národopis 2015/4

Hlavnou témou tohto čísla Slovenského národopisu je urbánny občiansky aktivizmus v strednej a východnej Európe. V štyroch príspevkoch môžete nájsť širší teoretický rámec (Alexandra Bitušíková), ako aj štúdie o konkrétnych občianskych aktivitách z pera Natálie Blahovej, Daniela Luthera a Petra Salnera.

Slovenský národopis 2015/3

Toto číslo je venované aktuálnej téme konšpiračných teórií. O tom, že ide o vážnu tému na pomedzí viacerých vedeckých disciplín, svedčia nielen príspevky etnológov Z. Panczovej, V. Bahnu a K. Rabatinovej, ale aj experimentálnych psychológov I. Ruisela a M. Jurkoviča.