Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Ústav etnológie SAV
má vyše
60-ročnú históriu

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Vydávame už 62. ročník  
etnologického vedeckého časopisu
Slovenský národopis

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Riaditeľka ÚEt SAV týmto vyslovuje mimoriadne poďakovanie členom organizačného tímu vedeckej konferencie Gypsy Lore Society. Viac informácií TU.

Nové číslo Slovenského národopisu sa venuje téme 
rituálneho správania sa v kontexte súčasných sviatkov na Slovensku. Viac TU.

Literárny fond udelil Petrovi Slavkovskému Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 za dielo Slovenský roľník. Viac info TU.

V utorok 7.10. 2014 sa v zasadačke FÚ SAV, č. 94 uskutočnia o 9:00 hod a 11:00 hod obhajoby Moniky Sirkovskej a Táni Grauzelovej.  

Od septebra 2014 nastúpili na ÚEt SAV dve nové doktorandské študentky Katarína Rabatinová a Ivana Šusterová. 

Projekty

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien

2014 – 2017

VEGA projekt - Family histories. Intergenerational Transfer of Representation of Political and Social Changes.
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad)

2014 – 2016

VEGA projekt - Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view)
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo

2014 – 2016

VEGA projekt - Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view)
Meno zodpovedného riešiteľa: Eva Krekovičová, doc., PhDr., DrSc.

Publikácie

Slovenský národopis 2014/3

Jesenné číslo Slovenského národopisu je tentoraz venované spoločnej téme 
rituálneho správania sa v kontexte súčasných sviatkov na Slovensku, ktorú pripravil autorský tím pod vedením hosťujúcej redaktorky K. Popelkovej.
 

Slovenský roľník

SLAVKOVSKÝ, P.: Slovenský roľník. Bratislava: VEDA, 2013. ISBN 978-80-224-1307-7, s. 168. 

Požehnaný spravodlivý sudca (Súčasné formy židovského pohrebu)

SALNER, P.: Požehnaný spravodlivý sudca (Súčasné formy židovského pohrebu). Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2014. ISBN 978-80-88997-56-6, s.183.