Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Vydávame už 63. ročník  
etnologického vedeckého časopisu
Slovenský národopis

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Ústav etnológie SAV
má vyše
60-ročnú históriu

NOVÉ ČÍSLO SLOVENSKÉHO NÁRODOPISU 2015/2. Letné číslo nájdete k stiahnutiu TU.

Vyhlásili sme výzvu na publikovanie v časopise Slovenský národopis 2/2016 na tému ALTERNATIVE SOURCES OF FOOD IN THE POST-POSTMODERN AGE. Viac info TU.

Vypočujte si záznam záznam relácie Živé mesto - o "hejtovaní" diskutovali Zuzana Panczová z ÚEt SAV a Ľubica Stanek z OSF. Viac TU.

Prečítajte si rozhovor s Jurajom Zajoncom o ľudovom odeve a výšivke v súčasnosti. Rozhovor nájdete TU.

ÚEt SAV v spolupráci s Univerzitou v Södertörne (Huddinge, Švédsko) organizuje v Stockholme medzinárodný workshop. Viac info TU.

Projekty

Nálepka „Róm“ – emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady

2015 – 2018

Label „Roma“ – itsemic and ethic relfections and socialimpact
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0099/15
Meno zodpovednej riešiteľky: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien

2014 – 2017

VEGA projekt - Family histories. Intergenerational Transfer of Representation of Political and Social Changes.
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.

Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad)

2014 – 2016

VEGA projekt - Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view)
Meno zodpovedného riešiteľa: Daniel Luther, CSc.

Publikácie

Slovenský národopis 2015/2

V letnom čísle Slovenského národopisu sa T. Smolińska venuje novodobým rituálom v uliciach poľských miest, J. Hajduk-Nijakowska novej teórii folklórnych žánrov, A. Georgieva budovaniu identity prostredníctvom náboženských symbolov a dvojica autorov zo Srbska a Čiernej Hory skúma emigrantskú komunitu v Argentíne.

Slovenský národopis 2015/1

Prvé číslo Slovenského národopisu v roku 2015 prináša tri zaujímavé články: z oblasti komparatívnej folkloristiky (od Józsefa Liszku), o kooperácii roľníkov v Srbsku (Martin Hulín), aj o kognitívnych základoch postupov proti urieknutiu (Jana Melúchová).

S nošou za industrializáciou krajiny

SLAVKOVSKÝ, P.: S nošou za industrializáciou krajiny. Bratislava: VEDA, 129 s. ISBN 978-80-224-1398-5