Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Ústav etnológie SAV
má vyše 
70-ročnú históriu

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Vytvorili sme
elektronickú encyklopédiu
o ľudovej kultúre

Vydávame už 65. ročník  
etnologického vedeckého časopisu
Slovenský národopis

Projekt Dunajská informačná platforma pre ekonomickú integráciu migrantov, na ktorom sa podieľa aj Ústav etnológie, zverejnil svoj prvý newsletter. Čítajte TU

Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka / vedeckej pracovníčky. Podrobnosti  nájdete TU

27.6. sa uskutočnil seminár o Medzinárodnej online informačnej platforme Danube Compass. Správu zo seminára nájdete TU

28.6. sa uskutoční uvodný seminár projektu Sociálna analýza Slovenska 2017, ktorý vedie Inštitút strategických analýz SAV a na ktorom sa podieľa aj Ústav etnológie. O projekte čítajte TU.

Ústav etnológie SAV Vás pozýva na seminár na tému Medzinárodná online informačná platforma Danube Compass, ktorý sa uskutoční 27. júna 2017 o 13:00. Viac čítajte TU.

Projekty

Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

2010 - 2012

Popularizačný projekt elektronickej encyklopédie Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom
Hlavná redaktorka: PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc.
Trvanie projektu: 2010 - 2012

Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí

2017 – 2020

VEGA projekt
From technology to decoration: An ethnological perspective of the manufacturing and meaning of items
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovedného riešiteľa: PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0155/17

Sviatky a rituály - ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie)

2017 – 2020

VEGA projekt
Holidays and rituals – Their social context and functions (Slovakia, 21st century)
Nositeľ projektu: ÚEt SAV
Meno zodpovednej riešiteľky: PhDr. Katarína Popelková, CSc.
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0062/17

Publikácie

Slovenský národopis 2/2017

Druhé tohtoročné číslo Slovenského národopisu obsahuje kľúčové príspevky z konferencie Etnológia v treťom tisícročí: témy, metódy, výzvy, ktorá sa konala pri príležitosti osláv 70. výročia Ústavu etnológie SAV v októbri 2016 v Smoleniciach.

Slovenský národopis 1/2017

Prvé číslo 65. ročníka Slovenského národopisu prináša niekoľko zaujímavých štúdií s rôznymi témami ako tradičná doprava, selekcia žiakov v základnej škole s výberovými triedami, obraz  Detvy a jej obyvateľov či rozhovor s Dr. Boženou Filovou o jednodetnosti.

ŽIVOT OLAŠSKÝCH ŽIEN

ŠUSTEROVÁ, Ivana: Život olašských žien. Bratislava: Veda, 2015. 168 s. ISBN 978-80-224-1490-6.