Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Ústav etnológie SAV
má vyše
60-ročnú históriu

Vydávame už 63. ročník  
etnologického vedeckého časopisu
Slovenský národopis

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Monika Vrzgulová bola v nedeľu 4.10.2015 v relácii Bez obalu na Rádiu Slovensko. Záznam si môžete vypočuť TU.

Nové číslo Slovenského národopisu je venované aktuálnej téme konšpiračných teórií. Časopis si môžete stiahnuť TU.

Dňa 11.9.2015 sa konal workshop na tému sprisahaneckých teórií z pohľadu spoločenskovedných disciplín. Viac informácií TU.

Projekty

Nálepka „Róm“ – emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady

2015 – 2018

Label „Roma“ – itsemic and ethic reflections and social impact
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0099/15
Meno zodpovednej riešiteľky: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien

2014 – 2017

VEGA projekt - Family histories. Intergenerational Transfer of Representation of Political and Social Changes.
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.

Kontinuita a diskontinuita v etnologickom bádaní s ohľadom na nehmotné kultúrne dedičstvo

2014 – 2016

VEGA projekt - Continuity and Discontinuity in Ethnological Research Regarding Intangible Cultural Heritage
Meno zodpovedného riešiteľa: Eva Krekovičová, doc., PhDr., DrSc.

Publikácie

Slovenský národopis 2015/3

Toto číslo je venované aktuálnej téme konšpiračných teórií. O tom, že ide o vážnu tému na pomedzí viacerých vedeckých disciplín, svedčia nielen príspevky etnológov Z. Panczovej, V. Bahnu a K. Rabatinovej, ale aj experimentálnych psychológov I. Ruisela a M. Jurkoviča. 

Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk

HLINČÍKOVÁ, M. - SEKULOVÁ, M.: Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk. Bratislava: IVO, 2015, 181 s. ​ISBN 978-80-89345-52-6
 

Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk

HLINČÍKOVÁ, M. - SEKULOVÁ, M.: Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk. Bratislava: IVO, 2015, 181 s. ​ISBN 978-80-89345-52-6