Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Ústav etnológie SAV
má vyše
60-ročnú históriu

Vydávame už 62. ročník  
etnologického vedeckého časopisu
Slovenský národopis

Profilový rozhovor s riaditeľkou ÚEt SAV Tatianou Podolinskou uverejnil magazín SME Ženy. Celý rozhovor si môžete prečítať TU.

ÚEt SAV Vás pozýva na seminár, ktorého obsahom bude prezentácia Vladimíra Bahnu a jeho skúsenosti zo stáže v projekte LEVYNA. Viac TU.

Soňa G. Lutherová hovorí o rodine, deťoch a partnerstve v rámci video-cyklu 100 názorov. Video si môžete pozrieť TU.

Vyšla nová kniha Oľgy Danglovej: Modrotlač na Slovensku / Blueprint in Slovakia ako zásadná súhrnná publikácia k problematike modrotlače. Viac info TU.

Nové číslo Slovenského národopisu, ktoré pripravil hosťujúci redaktor Sam Pack, je venované vizuálnej antropológii. Nájdete TU.

Projekty

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien

2014 – 2017

VEGA projekt - Family histories. Intergenerational Transfer of Representation of Political and Social Changes.
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.

Kultúrne dedičstvo Slovenska: materiálna produkcia, sociálne súvislosti

2014 – 2016

VEGA projekt - Cultural heritage of Slovakia: material and production, social relations
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovedného riešiteľa: Juraj Zajonc, PhDr. CSc.

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie: Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku

2014 – 2016

VEGA projekt - Ritual behaviour as a stretegic tool for group identification: the social and cultural contexts of contemporary holidays in Slovakia
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Katarína Popelková, PhDr. CSc.

Publikácie

Modrotlač na Slovensku / Blueprint in Slovakia

DANGLOVÁ, O.: Modrotlač na Slovensku / Blue Print in Slovakia. Bratislava: ÚĽUV, 2014, 376 s., ISBN 978-80-89639-12-0

Slovenský národopis 2014/4

Posledné číslo v kalendárnom roku 2014 je publikované v angličtine a jeho hosťujúci redaktor Sam Pack ho venoval vizuálnej antropológii. Sú v ňom príspevky o tetovaní na Taiwane a Filipínach, portrétoch na sibírskych hroboch, ale aj o vplyve juhokórejskej pop-kultúry.

Autorita symbolu

VANOVIČOVÁ, Z.: Autorita symbolu. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2014, 119 s., ISBN 978-80-970975-2-3.