Chybová správa

  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: width v theme_image_style() (riadok 1300 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
  • Notice: Undefined index: height v theme_image_style() (riadok 1301 z /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Náš digitálny archív obsahuje 
viac ako 125 tisíc 
obrazových dokumentov

Vytvorili sme
elektronickú encyklopédiu
o ľudovej kultúre

Vydávame už 63. ročník  
etnologického vedeckého časopisu
Slovenský národopis

Ústav etnológie SAV
má vyše
60-ročnú históriu

Máme akreditované 
doktorandské štúdium
v odbore etnológia

2.2. 2015 Vás pozývame na odborný seminár ÚEt SAV, na ktorom vystúpia M. Vaněk a P. Schindler-Wisten z Centra orální historie. Viac info TU.

Prečítajte si krátku správu od Juraja Zajonca o komentovanej prehliadke v rámci výstavy Paramenty-liturgické textílie v Historickom múzeu SNM. 

Pozor! Odborný seminár ÚEt SAV plánovaný na 24.11. 2015 je pre chorobu prezentujúcej zrušený! O ďalšom termíne Vás budeme informovať. 

V rámci Týždňa vedy a techniky na SVK sa 11.-13.11. 2015 uskutočnila konferencia ÚEt SAV Akadémia rómskych štúdií. Správu z podujatia od Ivany Šusterovej si môžete prečítať TU.  

3.-4.11.2015 organizoval ÚEt SAV konferenciu Občianske aktivity a angažovaný výskum. Správu z podujatia od Soni G. Lutherovej si môžete prečítať TU.

Projekty

Tradičná ľudová kultúra slovom a obrazom

2010 - 2012

V rokoch 2010–2012 sa kolektív pracovníkov ÚEt SAV podieľal na tvorbe elektronickej encyklopédie Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom. Hlavnou redaktorkou diela bola Gabriela Kiliánová.

Nálepka „Róm“ – emické a etické reflexie a ich spoločenské dopady

2015 – 2018

Label „Roma“ – itsemic and ethic reflections and social impact
Evidenčné číslo projektu: VEGA 2/0099/15
Meno zodpovednej riešiteľky: Tatiana Podolinská, Mgr., PhD.

Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácii politických a sociálnych zmien

2014 – 2017

VEGA projekt - Family histories. Intergenerational Transfer of Representation of Political and Social Changes.
Nositeľ projektu: ÚEt SAV 
Meno zodpovednej riešiteľky: Monika Vrzgulová, PhDr. CSc.

Publikácie

Slovenský národopis 2015/3

Toto číslo je venované aktuálnej téme konšpiračných teórií. O tom, že ide o vážnu tému na pomedzí viacerých vedeckých disciplín, svedčia nielen príspevky etnológov Z. Panczovej, V. Bahnu a K. Rabatinovej, ale aj experimentálnych psychológov I. Ruisela a M. Jurkoviča. 

Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk

HLINČÍKOVÁ, M. - SEKULOVÁ, M.: Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk. Bratislava: IVO, 2015, 181 s. ​ISBN 978-80-89345-52-6
 

Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk

HLINČÍKOVÁ, M. - SEKULOVÁ, M.: Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk. Bratislava: IVO, 2015, 181 s. ​ISBN 978-80-89345-52-6