Error message

 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Non-periodical publications

70 Years of Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences: Continuities and Discontinuities of Research and One Institution

KILIÁNOVÁ, Gabriela - ZAJONC, Juraj. 70 rokov Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied: kontinuity a diskontinuity bádania a jednej inštitúcie [70 Years of Institute of Ethnology of Slovak Academy of Sciences: Continuities and Discontinuities of Research and One Institution]. Bratislava: VEDA, 2016. 287 pp. ISBN 978-80-224-1512-5.  

The Black and White Worlds

PODOLINSKÁ, Tatiana - HRUSTIČ, Tomáš (Eds.): Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku [The Black and White Worlds. Roma people in the Majority Society in Slovakia]. Bratislava: Veda, 2016. 595 pp. ISBN 978-80-224-1413-5.

Socialism on a Plate: Nutrition Possibilities and Practices of the Inhabitants of Slovakia in 1948–1989

STOLIČNÁ - MIKOLAJOVÁ, Rastislava: Socializmus na tanieri: Možnosti a praktiky stravovania obyvateľov Slovenska v rokoch 1948 - 1989 [Socialism on a Plate: Nutrition Possibilities and Practices of the Inhabitants of Slovakia in 1948–1989]. Bratislava: Veda, 2015. 160 pp. ISBN 978-80-224-1467-8. 

The Life of Wallachian Women

ŠUSTEROVÁ, Ivana: Život olašských žien [The Life of Wallachian Women]. Bratislava: Veda, 2015. 168 pp. ISBN 978-80-224-1490-6.

Narrative Songs about Robbers: A Contribution to the Comparison Study

BURLASOVÁ, Soňa: Naratívne piesne o zbojníkoch: Príspevok k porovnávaciemu štúdiu [Narrative Songs about Robbers: A Contribution to the Comparison Study]. Editor: Eva Krekovičová. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2015. 118 pp. Ethnological Studies, 22. ISBN 978-80-970975-4-7.

We Used to Live in Socialism II. Helena: A Biographic Approach to the Ethnology of Daily Life

PROFANTOVÁ, Zuzana: Žili sme v socializme II. Helena: Biografický prístup v etnológii každodennosti [We Used to Live in Socialism II. Helena: A Biographic Approach to the Ethnology of Daily Life]. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2015. 254 pp. ISBN 978-80-88997-58-0.

Tradičný odev Slovenska / Traditional Clothing of Slovakia

BENŽA, Mojmír: Tradičný odev Slovenska / Traditional Clothing of Slovakia. Bratislava: The Centre For Folk Art Production, 2015. 293 pp. ISBN 978-80-89639-26-7.

Integration of People under International Protection in Slovakia: Seeking Solutions

HLINČÍKOVÁ, Miroslava - SEKULOVÁ, Martina: Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na Slovensku: Hľadanie východísk [Integration of People under International Protection in Slovakia: Seeking Solutions]. Bratislava: Institute For Public Affairs, 2015. 181 pp. ISBN 978-80-89345-52-6.

Slovak Ethnology 1953 - 2002: Bibliography

ZAJONC, Juraj - MÉSZÁROSOVÁ, Marianna - KOSTOVSKÁ, Ingrid: Slovenský národopis 1953-2002: Bibliografia [Slovak Ethnology 1953-2002: Bibliography]. Bratislava: Institute of Ethnology SAS, 2013. 400 pp. ISBN 978-80-88997-53-5.

Pursuing the Country’s Industrialisation with a Back-Basket: Traditional Forms of Transport in Slovakia

SLAVKOVSKÝ, Peter: S nošou za industrializáciou krajiny: tradičné podoby dopravy na slovenskom vidieku [Pursuing the Country’s Industrialisation with a Back-Basket: Traditional Forms of Transport in Slovakia]. Bratislava: Veda, 2014. 127 pp. Ethnological Studies, 19. ISBN 978-80-224-1398-5.