Error message

 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: width in theme_image_style() (line 1371 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).
 • Notice: Undefined index: height in theme_image_style() (line 1372 of /home/www/uet/www.uet.sav.sk/htdocs/modules/image/image.module).

Non-periodical publications

Premeny židovskej Bratislavy po roku 1945 [The changes of Jewish Bratislava after 1945]

SALNER, P.: Premeny židovskej Bratislavy [The changes of Jewish Bratislava]. Bratislava: Albert Marenčin PT, Edition Bratislava – Pressburg, 2008. 175 pp. ISBN 978-80-89218-83-7.

Vinohradníctvo a vinohradníci v procesoch transformácií [Wineries and wine-dressers in the process of transformations]

NOVÁKOVÁ, K.: Vinohradníctvo a vinohradníci v procesoch transformácií [Wineries and wine-dressers in the process of transformations]. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda in Trnava, 2009. 199 pp. ISBN 978-80-8105-085-5.
 

Z Prešporka do Bratislavy [From Prešporok to Bratislava]

LUTHER, D.: Z Prešporka do Bratislavy [From Prešporok to Bratislava]. Bratislava: Albert Marenčin PT, Edition Bratislava - Pressburg, 2009. 230 pp. ISBN 978-80-8114-000-6.

My a tí druhí v modernej spoločnosti [We and the other in the modern society]

My a tí druhí v modernej spoločnosti: konštrukcie a transformácie kolektívnych identít [We and the other in the modern society]. Constructions and transfromations of the collective identities]. Gabriela KILIÁNOVÁ - Eva KOWALSKÁ - Eva KREKOVIČOVÁ.

Hodnota zmeny - zmena hodnoty: demarkačný rok 1989 [Value of change - change of values: demarcation year 1989]

Hodnota zmeny - zmena hodnoty: demarkačný rok 1989 [Value of change - change of values: demarcation year 1989]. Z. PROFANTOVÁ and col.. Bratislava: Institute of Ethnology SAS: Národopisná spoločnosť Slovenska, 2009. 408 pp. ISBN 978-80-88997-42-9.

Prameň k poznaniu tradičného odevu Slovenska konca 19. storočia (The Source to The Knowledge of The Traditional Clothing In Slovakia by The End of 19th Century)

BENŽA, M.: Prameň k poznaniu tradičného odevu Slovenska konca 19. storočia. Bratislava: autor vlastným nákladom, 2009. 192 s. ISBN 978-80-970117-2-7.

Malé dejiny veľkých udalostí III. [The Small history of the Great Events]

Malé dejiny veľkých udalostí III: naratívna každodennosť v kontexte sociálno-historickej retrospektívy [The Small history of The Great Events III.: Narrative everydayness in the context of social-historical retrospective]. Z. PROFANTOVÁ. (Ed.) Etnologické štúdie, 14.

Nepriznaný holocaust: Rómovia v rokoch 1939–1945 [Renounced holocaust: Roma people in the years 1939-1945]

Nepriznaný holocaust: Rómovia v rokoch 1939–1945 [Renounced holocaust: Roma people in the years 1939-1945]. Z. KUZMANOVÁ – A. B. MANN. (Eds.) Bratislava: n.g.o. In minorita; Slovak national museum; Institute of Ethnology SAS, 2007. 52 pp. ISBN 978-80-969798-8-2. (Published in 2008) 

30 rokov vo výskumných táboroch: jubilejné spomienky na prácu v teréne [30 years of researches: jubilee memories on the fieldwork] ]

30 rokov vo výskumných táboroch: jubilejné spomienky na prácu v teréne [30 years of researches: jubilee memories on the fieldwork]. E. KREKOVIČOVÁ, O. KRUPA, J. ANDO (Eds.). Békešská Čaba: Research institute of Slovaks in Hungary, 2008; Bratislava: Institute of Ethnology SAS. 150 pp.