Adam Wiesner, Mgr., PhD.

Queer a transgender štúdiá, reflexívne písanie, autoetnografia, metódy a etika v etnografii

ORCID ID: 0000-0001-8071-2961
email: adam.wiesner@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 110

VŠ vzdelanie: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, obor: studium humanitní vzdělanosti (2006), obecná antropologie (2010), Ústav etnológie SAV, odbor: etnológia (2016)
Tituly a vedecké hodnosti: Bc. (2006), Mgr. (2010), PhD. (2016)
Komunikačné jazyky: angličtina, španielčina
Rok nástupu do ústavu: 2011


Vedecké projekty

Adaptácia obyvatelov mesta v procese spoločenských zmien, VEGA. 2012 – 2013

Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/sociálnej antropológii na Slovensku, VEGA. 2016 – 2019
 

Pedagogická činnosť

Seminár „Úvod do kritického studia identity a rodu“, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (letný semester 2012/2013)

Seminár „Úvod do kritického studia identity a rodu II“, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (zimný semester 2013/2014)
 

Zahraničné pobyty

Departamento de Antropología Social, Universidad Complutense de Madrid, Španielsko (august 2007 - júl 2008)

 

Bibliografia

Vedecké štúdie

(2012). LGBTQ Activism and the Appropriation of Queer Theory in Spain. In: Import - Export -Transport: Queer Theory, Queer Critique and Activism in Motion. Ed. S. Mesquita, M. K. Wiedlack, K. Lasthofer. Wien: Zaglossus. ISBN 978-3-9502922-9-9, s. 165-80.

(2013). Frakce a sítě kooperace v LGBTQ hnutí. In Slovenský národopis, 61 (1), s. 55-73.

(2013). Akceptace hnutí LGBTI v současném společenskopolitickém kontextu. In: A. Bitušíková, D. Luther. Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia. [Cultural and social diversity in Slovakia IV. Social change and adaptation.] Bilingválna monografia. Bratislava: Ústav etnológie SAV a Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV UMB, s. 79-97.