Ďalšie podujatia

Interný seminár ÚEt SAV vo Vysokých Tatrách

18. - 20.3.2015

Trojdňové výjazdové podujatie Ústavu etnológie SAV spojené s evaluáciou a koordináciou projektov VEGA riešených v ÚEt SAV v Starej Lesnej.

Prednášky Ústavu etnológie SAV počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014

11. - 12.11.2014

Ústav etnológie SAV v Bratislave v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 organizoval prednášky s názvom HUMORITY k téme Humor a minority. Podujatie tvorili samostatné prednášky vedeckých pracovníkov ÚEt SAV, určené pre verejnosť. Prednášky sa uskutočnili 11. a 12.11.2014 o 13.00 hod.

Výstava ETNOFOLK v SNM v Martine

11.3.2014

Ústav etnológie SAV a SNM v Martine Vás pozývajú na výstavu o medzinárodnom projekte Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe - ETNOFOLK. 

Prezentácia téz doktorandských projektov

10.12.2013, 14:30 hod.

Prezentácie téz dizertačných prác doktorandiek ÚEt SAV a KEKA FIF UK. Podujatie za uskutoční 10.12.2013 o 14:30 v budove spoločensko-vedných ústavov SAV na Klemensovej 19. 

Horizont 2020 - Informačná prednáška

19.11.2013

Ústav etnológie SAV 19.11.2013 organizoval prednášku Alexandry Bitušíkovej: Horizont 2020 – program Európskej únie na podporu vedy, výskumu a inovácií v období 2014 – 2020 v oblasti socio-ekonomických a humanitných vied. 

Rómovia v majoritnej spoločnosti: formy vzájomného spolužitia

13.11.2013

Ústav etnológie SAV v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku organizuje workshop autorov pripravovanej publikácie "Rómovia v majoritnej spoločnosti: formy vzájomného spolužitia". Workshop sa uskutoční 13.11.2013 od 13:00 - 16:00 hod. v Dome Európskej únie na Palisádach č. 29 v Bratislave. 

Výstava ETNOFOLK

11.11. – 9. 12. 2013

V dňoch 11.11. – 9. 12. 2013 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v Národnom osvetovom centre v Bratislave predstaví širokej verejnosti formou výstavy medzinárodný projekt Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe – ETNOFOLK, realizovaný v rámci programu Central Europe Programme a spolufinancovaný z fondov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Jesenná žatva v Ústave etnológie SAV

12. 11. 2013

Ústav etnológie SAV Vás v rámci Týždňa vedy a techniky v SR pozýva na podujatie "Jesenná žatva v Ústave etnológie SAV". Verejná prezentácia aktuálnych knižných publikácií pracovníkov Ústavu etnológie SAV sa uskutoční dňa 12. 11. 2013 o 10.00 hodine v priestoch Národného osvetového centra na Nám. SNP č. 12 v Bratislave. 

Premeny vlákna v ÚĽUV

19.7. 2013

V stredu 19. júla 2013 sa uskutočnila v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave prezentácia publikácie Juraja Zajonca, Premeny vlákna (Trnava : Edition Ryba 2012).

Odborný seminár v synagóge

5.6.2013

5.6.2013 sa uskutočnil celoústavný odborný seminár v synagóge na Heydukovej ulici v Bratislave. Súčasťou semináru bola prehliadka expozície „Židia v Bratislave a ich kultúrne dedičstvo“ Židovského komunitného múzea v priestoroch synagógy.