Ďalšie podujatia

Populism East and West: In search for new prospects of an old phenomen

9.–10.4. 2005

Medzinárodný workshop organizovaný Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku v spolupráci s Ústavom etnológie SAV.
Miesto konania: Bratislava

Slovensko a jeho kultúra. Jednota z rozmanitosti

17.6.2004

Výstava o kultúrnych osobitostiach tradičných regiónov Slovenska, ktorá sa uskutočnila v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. 

Slavistická folkloristika na prahu milénia

august 2003

Koncepcia a usporiadanie medzinárodného bloku na 13.medzinárodnom kongrese slavistov Slavistická folkloristika na prahu milénia.
Miesto konania: Ljubljana

Rural and Urban Communities in the Process of Transformation. Case of Central Europe

14.–16. 11. 2002

Workshop bol zorganizovaný Ústavom etnológie SAV v spolupráci s Akademia Istropolitana Nova vo Sv. Jure.
Miesto konania: Sv. Jur