Doktorandi

Kontakt

email: tomas.kubisa@savba.sk
tel: 02-5296 4707, kl. 105;

antropológia inštitúcie, staroba
Kontakt

e-mail: julia.holanova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

rituály prechodu, slovesný folklór (súčasné povesti a fámy), subkultúry mládeže
Kontakt

e-mail: katarina.rabatinova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

subkultúry, identita, socializmus, totalitná moc
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-6844-0235
e-mail: radoslava.semanova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

olašskí Rómovia, rodinný a spoločenský život Rómov, rodina a príbuzenstvo
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-3137-1838
e-mail: ivana.susterova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

urbánna etnológia, dobrovoľníctvo, občiansky aktivizmus
Kontakt

ORCID ID: 0000-0003-2831-1911
e-mail: tomas.winkler@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108

ornament, identita, vizuálna antropológia
Kontakt

e-mail: maria.zvalena@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 108