Konferencie

Soziale Netzwerke uns soziales Vertrauen in den Transformationsländern

7.–10.10.2004

Medzinárodná konferencia spoluorganizovaná Ústavom etnológie SAV, Univerzitou Komenského v Bratislave a FOROST.
Miesto konania: Smolenice

Medzi textom a kontextom

13.-14.11.2003

Konferencia k problematike folklórnych žánrov bola venovaná pamiatke Dr. Márie Kosovej a pripravená v rámci Dní európskej vedy.
Miesto konania: Topoľčianky

Bulhari na Slovensku. Etnokultúrny vývin a súvislosti

15.–17. 10. 2003

Interdisciplinárna vedecká konferencia bola výstupom slovensko-bulharského bilaterálneho projektu koordinovaného Ústavom etnológie SAV.
Miesto: Bratislava

Traditional Culture as a Part of Cultural Heritage of Europe. Presence and Perspective of Folklore and Folkloristics

23.–26. 10. 2002

Medzinárodná konferencia organizovaná v spolupráci s Rakúskym ústavom pre východnú a juhovýchodnú Európu v Bratislave.
Miesto konania: Bratislava

Etnológia na Slovensku na prahu 21. storočia: reflexie a trendy

5.–7. 11. 2001

Medzinárodnú vedeckú konferenciu zorganizoval Ústav etnológie SAV pri príležitosti 55. výročia svojho založenia v spolupráci s viacerými inštitúciami a Predsedníctvom SAV.
Miesto konania: Topoľčianky – Zámok