Orgány

Riaditeľka ÚESA SAV

Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
tel.: 02-52964707, klapka 104
e-mail: tatiana.podolinska@savba.sk
 

Zástupkyňa riaditeľky ÚESA SAV

Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
tel.: 02-52964707, klapka 102
e-mail: zuzana.panczova@savba.sk
 

Správna rada ÚESA SAV

(13.7.2018 - 12.7.2023)

Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD. (predsedníčka)
Doc., PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.
Mgr. Tomáš Hrustič, PhD.
Daniel Luther, CSc.
Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.

Dokumenty

Vedecká rada ÚESA SAV

PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. (predsedníčka),
Mgr. Andrej Findor, PhD.
Mgr. Jana Nosková, PhD.
PhDr. Monika Vrzgulová, CSs.
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.

Dokumenty

Dozorná rada ÚESA SAV

Doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc.,
Doc. Mgr. Attila Kovács, PhD.,
Ing. Iveta Školkayová

Dokumenty 

Zobraziť plávajúce menu