Slovenský národopis 1/2016

Hlavné príspevky SN1/2016 sú o regionálnom povedomí a identite regiónov na severnom Slovensku (Richard Nikischer), o reflexii verejného používania maďarčiny v Bratislave (Lucia Satinská) a o postojoch k národnej hrdosti (Vladimír Krivý).
 

Editoriál 


Štúdie

Nikischer, Richard: Regionálne povedomie a identita regiónov na severnom Slovensku: multimierková perspektíva
 
Satinská, Lucia: Zneviditeľnenie a zjemnenie: reflexie verejného používania maďarčiny u bratislavských viacjazyčných trojgeneračných rodín
 

Materiály

Krivý, Vladimír: Národná hrdosť a súvisiace postoje – vybrané zistenia z výskumu ISSP Slovensko 2014
 

Správy

Slavkovský, Peter: PhDr. Štefan Mruškovič, CSc. (* 10. 9. 1932, Smolenice – † 3. 1. 2016, Martin)
Mušinka, Mykola: Ján Lazorík (* 29. 9. 1920 – † 30. 8. 2015)
Válka, Miroslav: Zdravice k životnímu jubileu folkloristky PhDr. Marty Šrámkové
Krekovičová, Eva: Prof. PhDr. Mikuláš Mušinka, DrSc. (* 20. 2. 1936)
Varchol, Jozef: Jubileum významného bádateľa ľudovej kultúry na Slovensku (K 70. výročiu narodenia Dr.h.c., PhDr. Miroslava Sopoligu, DrSc.)
Blahoželanie Jozefovi Liszkovi k životnému jubileu (* 6. 4. 1956) (Marta BOTÍKOVÁ)
Nádaská, Katarín: Medzinárodná muzeologická konferencia Rodina vo vidieckej tradícii v aspekte multikulturality (13. – 16. september 2015, Nowy Sącz, Poľsko, Stará Ľubovňa, Slovensko)
Salner, Peter: Konferencia Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku (9. november 2015, Bratislava)
Kiliánová, Gabriela: Medzinárodná konferencia Homo narrans pri príležitosti skončenia projektu Encyklopédia rozprávky (25. – 26. november 2015, Göttingen, Nemecko)
Krišková, Zdena: Vedecká konferencia Mesto v Trnave (26. november 2015, Trnava) Michvocíková, Veronika, Kušnierová, Daniela: Celoslovenské kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave (10. december 2015, Trnava)
Voľanská, Ľubica: 10. zasadnutie Medzivládneho výboru Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO (30. november – 4. december 2015, Windhoek, Namíbia)
Padušňáková, Martina: Nové prvky v zoznamoch nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
Hlinčíková, Miroslava: XV. Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku s podnázvom Pätnásť rokov kvality? Kritický pohľad na stav kvalitatívneho výskumu (1. – 2. február 2016, Bratislava)
 

Recenzie

Jana Nosková: Biografická metoda a metoda orální historie. Na příkladu výzkumu každodenního života v socialismu (Hana Hlôšková)
Daniel Drápala, Roman Doušek (Eds.): Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě (Peter Slavkovský)
Josef Čapka Drahlovský: Obyčeje a zpěvy lidu moravského (Ed. Miroslav Válka) (Eva Krekovičová)
Lubomír Tyllner (Ed.) a kol.: Velké dějiny Koruny české – Lidová kultura (Katarína Nádaská)
Mojmír Benža (Ed.): Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Poľsku. Atlas kultury ludowej Słowaków w Polsce (Zygmunt Kłodnicki)
Zdena Krišková (Ed.): Revitalizácia tradičnej kultúry a lokálna identita (Oľga Danglová)
Martin Priečko: Socioekonomické perspektívy rozptýleného osídlenia na Slovensku (Peter Slavkovský)
Małgorzata Maciejewska, Michaela Mišičková, Pun Ngai, Martina Sekulová, Kathi Weeks, Ľubica Kobová: Feministky hovoria o práci (Miroslava Hlinčíková)
Petra Mertová, Marta Kudrová, Blanka Petráková, Lenka Drápalová, Alena Samohýlová: Výšivka, krajka a aplikace na tradičním odevu (Mária Zvalená)
Anne Sutherlandová: Romové – neviditelní Američané (Ivana Šusterová)
Radoslav Hlúšek: Nican mocopua. Domorodý príbeh o zjavení Panny Márie Guadalupskej (Adam Uhnák)
 

Celé číslo Slovenského národopisu 2015/4 si môžete stiahnuť TU.

Nikischer, Richard: Regionálne povedomie a identita regiónov na severnom Slovensku: multimierková perspektíva

No appropriate research on regional identities, especially a qualitative one, has so far been conducted in Slovakia. Given the fact that Slovakia can be considered an extremely suitable area of interest in terms of a research on regional identities, this fact is quite striking. In particular the north of Slovakia with traditional regions characterised by a relatively high level of institutionalisation represent an excellent area of interest. The paper seeks to overcome at least partially the existing gaps in the debate on Slovakia’s regional identities. It is based on in-depth interviews with mayors of several municipalities from northern Slovakia, which is delimited as the area of the Žilina and Prešov self-governing regions. The study understands region as a social construct which can acquire different geographical scales; regional identity is therefore discussed at several geographical levels. The major problem in Slovakia in connection with regional identities is the discrepancy between the borders of self-governing regions and the borders of traditional regions.
 
Key words: regional identity, traditional region, regional consciousness, northern Slovakia, in-depth interviews
 

Satinská, Lucia: Zneviditeľnenie a zjemnenie: reflexie verejného používania maďarčiny u bratislavských viacjazyčných trojgeneračných rodín 

On the basis of language biographies of multilingual three-generation families in Bratislava, the paper explores the communication strategies on the use of Hungarian in public. The research was conducted in the form of narrative interviews with members of five families. A total of 23 interviews were conducted. The use of a language in public is complementarily influenced by language legislation, the social and political situation and individual experience. The obtained material is analysed at two levels: at the level of experience (reality of the subject) and narration (reality of the text). At the level of experience, the following strategies of avoiding conflicts have arisen from the described situations: 1) silence; 2) muting of the voice; 3) switching into Slovak; 4) switching into a “neutral” language (German); 5) responding in Slovak; and 6) preparation of children for negative attitudes. At the level of narration, the negative experience is refined using the following tools: 1) degrading the legitimacy of the attacker; 2) highlighting the “good deeds” of the members of the majority; 3) lapse of time; and 4) declared forgetting.
 
Key words: language biography, Bratislava, multilingualism, Hungarian, language legislation, communication strategy
 

Krivý, Vladimír: Národná hrdosť a súvisiace postoje – vybrané zistenia z výskumu ISSP Slovensko 2014

A representative quantitative survey with random sampling was conducted in Slovakia in autumn 2014. The survey was carried out in the framework of the ISSP international programme and was supported by the Slovak Research and Development Agency. In terms of contents, the survey focused on two research modules: national identity and citizenship. The study deals with national pride issues, including the sources and shared ideas about the characteristics of the “true Slovak”. The profiling of pride can also be observed in the perception of close countries and the evaluation of the dangerous countries. This profiling is also proven by changed public support for the assimilation of minorities and immigrants. To a smaller extent, the study is also based on other data obtained in the past.
 
Key words: national identity, citizenship, national pride, assimilation, Slovakia
 
 

Menu?: 
Nie