Ukončené projekty

Nie

Mitteleuropa – Osteuropa. Oldenburger Forschungen zur Kulturgeschichte Ostmitteleuropas

2000

Medzinárodný projekt
Koordinujúca inštitúcia: Bundesinstitut für Ostdeutsche Kultur und Geschichte an der Calrvon Ossietzky Universität, Oldenburg, Nemecko
Odborný garant: Dr. Kurt Dröge, Universität Oldenburg

Institut za folklor, BAN, Sofia, Bulharsko

1997 - 2000

Medzinárodná dohoda
Téma: Etnologické aspekty transformácie kultúr Slovenska a Bulharska. Problémy etnokultúrnej identity.

Etnologické aspekty medzigeneračného prenosu a generačnej príznakovosti hodnôt a noriem kultúry

1998 - 2000

VEGA projekt - Ethnological Aspects of Inter-generation Transfer and Generation Specifics of Values and Cultural Standards
Meno zodpovednej riešiteľky: Hana Hlôšková, PhDr., CSc.
Dátum začiatku/ukončenia riešenia projektu: 1.1.1998- 31.12.2000

MTA, Néprajzi Kutató Intézet, Budapešť, Maďarsko

1995 - 2000

Medzinárodná dohoda
Platnosť dohody: 1995-2000