Vedeckí pracovníci

kognitívna a evolučná antropológia, náboženstvo, naratívny folklór, religionistika
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-1809-8283
e-mail: vladimir.bahna@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 111

etnické menšiny, spoločenské vzťahy, obyčaje, kultúrne regióny Slovenska, dejiny etnológie
Kontakt

e-mail: zuzana.benuskova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 110
web: http://www.zuzanabenuskova.sk/

urbánna antropológia, kultúrna a sociálna diverzita, postsocialistické transformačné procesy, kultúrne dedičstvo, gender, antropológia vysokoškolského vzdelávania
Kontakt
socio-ekonomické vzťahy, poľnohospodárstvo, regionálny rozvoj, výtvarný prejav, výtvarný folklorizmus
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-6744-4074
e-mail: olga.danglova@savba.sk
tel.:  02-5296 4707, kl. 112

digital humanities, digitálny archív, digitálne uchovávanie, digitálne kurátorstvo, metodológia humanitného výskumu
Kontakt

e-mail: andrej.gogora@savba.sk
tel: 02-5296 4707, kl. 105

materiálna kultúra, bývanie, vlastníctvo, postsocializmus, identity, urbánna antropológia, vizuálna antropológia
Kontakt

e-mail: sona.lutherova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl.111

migrácia, integrácia, multikulturalizmus, transnationalizmus, kultúrna a sociálna diverzita
Kontakt

e-mail: miroslava.hlincikova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl.111

Rómovia (romistika), religiozita Rómov, politická participácia Rómov, ľudová religiozita, náboženské konverzie
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-4272-9954
e-mail: tomas.hrustic@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 112
 

slovesná folkloristika, rituály smrti, kolektívna pamäť, kolektívna identita, modernizačné a transformačné procesy, dejiny etnológie na Slovensku a v strednej Európe
Kontakt

ORCID ID: 0000-0001-7641-6799
e-mail: gabriela.kilianova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 110

teória a metodológia etnológie, etnomuzikológia, pieseň, hudobný folklorizmus, identita, Slováci v zahraničí, stereotypy, kolektívna pamäť
Kontakt

e-mail: eva.krekovicova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 112

urbánna etnológia, vizuálna antropológia, folkloristika, ľudové divadlo, folklorizmus
Kontakt

ORCID ID: 0000-0003-1192-0497
e-mail: daniel.luther@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 109

štúdium naratívov (fámy a konšpiračné teórie, tradičné povesti, súčasné povesti), skupinových obrazov a stereotypov, diskurz a ideológia
Kontakt

ORCID ID: 0000-0001-7822-8118
e-mail: zuzana.panczova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 102

ľudová religiozita, religiozita Rómov, náboženská ikonografia, európske mytológie
Kontakt

ORCID ID: 0000-0001-6164-5740
e-mail: tatiana.podolinska@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 104

urbánne štúdium v etnológii, sociálna komunikácia, sociálna identita, stereotypy, transformačný proces po roku 1989, vinohradnícke mesto, súčasné sviatky
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-8163-4800 e-mail: katarina.popelkova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 102

urbánna etnológia, sociálna kultúra Židov
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-6844-0235
e-mail: peter.salner@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 109

Etnicita, Rómovia, sociálne nerovnosti, sociálna politika, etnografia infraštruktúry, kohézna politika, fondy EÚ
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-6326-1094
e-mail: daniel.skobla@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 112

historická antropológia, (auto)biografický výskum, rodina, staroba, nehmotné kultúrne dedičtvo
Kontakt

ORCID ID: 0000-0003-3267-5240
e-mail: lubica.herzanova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 111

sociálna pamäť a identita, obdobie holokaustu a socializmu a politiky spomínania na Slovensku, predsudky a stereotypy v spoločenskom diskurze, angažovaná etnológia
Kontakt

ORCID ID: 0000-0002-3463-9166
e-mail: monika.vrzgulova@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 102

Queer a transgender štúdiá, reflexívne písanie, autoetnografia, metódy a etika v etnografii
Kontakt

ORCID ID: 0000-0001-8071-2961
email: adam.wiesner@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 110

textilná kultúra, tradičný výtvarný prejav, kultúrne dedičstvo, informačno-dokumentačná činnosť v etnológii
Kontakt

ORCID ID: 0000-0001-8583-0158
e-mail: juraj.zajonc@savba.sk
tel.: 02-5296 4707, kl. 102