Vedenie

Riaditeľka ústavu

Mgr. Tatiana Zachar Podolinská, PhD.
tel.: 02-52964707, klapka 104
e-mail: tatiana.podolinska@savba.sk
 

Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
tel.: 02-52964707, klapka 102
e-mail: zuzana.panczova@savba.sk
 

Vedecká tajomníčka

Mgr. Zuzana Panczová, PhD.
tel.: 02-52964707, klapka 102
e-mail: zuzana.panczova@savba.sk

 

Zobraziť plávajúce menu